O NAS

 

 

Zadaniem Think-tanku Onkologia 2025 jest stworzenie platformy do debaty i współdziałania dla osób oraz instytucji zainteresowanych poprawieniem dostępności i efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

 

Uważamy, że obecnie debata publiczna na temat onkologii w Polsce cierpi z powodu deficytu faktów. Chcemy zmienić charakter tej dyskusji poprzez przedstawianie analiz i danych dotyczących: silnych i słabych stron systemu opieki onkologicznej w Polsce, oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na leczenie onkologiczne w Polsce i koniecznych przyszłych inwestycjach, rozwiązań stosowanych w krajach o najlepszych wynikach wyleczalności.

Zaproszenie do współpracy kierujemy do specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej, osób publicznych, osób prywatnych oraz firm i instytucji, które łączy chęć włączenia się do merytorycznej dyskusji na temat przyszłości modelu opieki onkologicznej w Polsce.

 

Think-tank Onkologia 2025: biorą w nim udział specjaliści zdrowia publicznego, którzy przygotowują analizy i propozycje do zaprezentowania w debacie publicznej.

 

Fundacja Onkologia 2025: nadaje strukturę formalną i finansuje działania think-tanku poprzez gromadzenie funduszy od organizacji działających na polskim rynku opieki  onkologicznej. Fundacja jest organizacją non-profit i wydaje wszystkie zgromadzone środki na cele ustawowe. Więcej o Fundacji.