Rada i Zespół

 

RADA FUNDACJI


Najważniejszym organem statutowym Fundacji jest pięcioosobowa Rada, w której zasiada trzech członków niezależnych i dwóch reprezentantów fundatorów. 


Prof. Sergiusz Nawrocki

Onkolog, Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Marek Metrycki

Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

 

mec. Marta Sendrowicz

Partner w kancelarii Allen&Overy

 

Michal Rusiecki

Partner Zarządzający Enterprise Investors

 

Barbara Werchowiecka-Rusinek

Prezes Zarządu Radiology Therapeutic Center Poland

 


ZESPÓŁ


Lubomir Jurczak

Prezes Zarządu Fundacji Onkologia 2025

 

 

Anna Andrzejczak

Menedżer Projektu

anna.andrzejczak@onkologia2025.pl

+ 48 608 68 10 78