Rada i Zespół

 

 

RADA FUNDACJI


Najważniejszym organem statutowym Fundacji jest sześcioosobowa Rada, w której zasiada trzech członków niezależnych i trzech reprezentantów fundatorów


Michal Rusiecki

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lubomir Jurczak

Partner Zarządzający, RTAventures

 

Marek Metrycki

Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

 

Prof. Sergiusz Nawrocki

Onkolog, Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


mec. Marta Sendrowicz

Partner w kancelarii Allen&Overy


Barbara Werchowiecka-Rusinek

Prezes Zarządu Radiology Therapeutic Center Poland

 


ZESPÓŁ

 

Anna Andrzejczak

Prezes Zarządu Fundacji Onkologia 2025

Menedżer Projektów

 

anna.andrzejczak@onkologia2025.pl

+ 48 608 68 10 78

 

 

Karolina Osowiecka

Ekspert

 

karolina.osowiecka@onkologia2025.pl