Wrzesień 2014

PANEL POŚWIĘCONY ONKOLOGII NA XXIV FORUM EKONOMICZNYM W KRYNICY

Uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach Forum Ochrony Zdrowia zgodzili się, że skoordynowana ścieżka pacjenta jest najwartościowszym elementem pakietu onkologicznego. Jednak bez standardów jej wprowadzenia i monitoringu łatwo może zamienić się w wymóg wyłącznie biurokratyczny, który nie przyniesie korzyści pacjentom. Zwrócono także uwagę na szczególną rolę planowanego centrum koordynacyjnego, które ma wspierać wdrożenie zmian w onkologii.


Uczestnicy panelu zwrócili uwagę, że rozwiązania pzyjęte w pakiecie, pojawiają się po raz pierwszy w polskim systemie ochrony zdrowia, są jednak często z powodzeniem stosowane w innych krajach. Wdrożenie ich będzie wymagało czasu, wypracowania schematów działania, dostosowania się do nowych rozwiązań. Czynnikiem decydujeącym o sukcesie lub porażce pakietu będzie określenie standardów realizacji diagnostyki i leczenia. Podkreślono potrzebę ścisłego moniotorowania wdrożenia w oparciu o jasno określone, transparentne i jednolite dla wszystkich wskaźniki sukcesu. Zadaniem tym zdaniem uczestników panelu powinien zająć się niezależny zespół ekspertów.

Karta pacjenta onkologicznego, funkcja koordynatora leczenia, wielodyscyplinarne konsylia lekarskie, limity czasu na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia – to zmiany, które wejdą w życie już od przyszłego roku wraz z pakietem onkologicznym przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Nowe przepisy mają w założeniu przyspieszyć diagnostykę i zapewnić koordynację całości opieki nad pacjentem.

Punktem wyjścia do dyskusja była ścieżka pacjenta – zestaw rozwiązań, które mają zagwarantować skoordynowaną opiekę nad pacjentem onkologicznym i przeprowadzenie go przez wszystkie etapy leczenia.

 

„Nawet najlepsze plany i projekty wymagają dyscypliny w ich wdrożeniu. Dopiero za 5 lat dowiemy się, czy pakiet przyczynił się do poprawy wskaźników wyleczalności. Już teraz możemy ustanowić zasady i mierzyć efektywność ich wprowadzenia, jeśli za rok chcemy wiedzieć, czy jesteśmy na dobrej drodze we wprowadzaniu zmian w onkologii” powiedział Mirosław Stachowicz, prezes Think-tanku Onkologia 2025.

 

„Wielu uczestników rynku ochrony zdrowia postrzega jako szansę dla siebie możliwość konkurowania w oparciu o jakość. To ogromna szansa na poprawę sytuacji pacjenta. Wszelkie rozwiązania, które będą ją promować – takie jak premiowanie świadczeniodawców, którzy są w stanie dotrzymać rygorystycznych standardów opieki nad pacjentem, będą przyjęte z zadowoleniem” – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

  

W panelu organizowanym przez Think-tank Onkologia 2025 i Grupę LUX MED wzięli udział:

Sławomir Neumann

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

Prezes NFZ

Beata Małecka-Libera

Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisja Zdrowia

Prof. Jacek Jassem

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Sergiusz Nawrocki

Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Jacek Siwicki

Prezes Enterprise Investors

Anna Rulkiewicz

Prezes Zarządu Grupy  LUX MED

Łukasz Zalicki

Partner, EY

Mirosław Stachowicz

Prezes Think-tanku Onkologia 2025