Ścieżka pacjenta onkologicznego

CZAS OCZEKIWANIA NA DIAGNOZĘ I LECZENIE

W drugiej połowie 2014 roku, czyli tuż przed wejściem w życie pakietu onkologicznego,  zespół pod kierownictwem prof. Sergiusza Nawrockiego prowadził badanie, którego celem było prześledzenie ścieżki pacjenta od momentu pojawienia się podejrzenia choroby nowotworowej przez diagnostykę do leczenia oraz określenie czasów oczekiwania.

Badanie zostało powtórzone na przełomie 2015/16 roku.

Badanie zostało powtórzone po roku – na przełomie 2015/16 roku. Użyto tych samych metod badawczych. Wyniki dają podstawę do porównania zmiany, jaka zaszła w systemie opieki onkologicznej po wejściu w życie pakietu onkologicznego, czyli zestawu aktów prawnych zmieniających sposób organizacji i finansowania opieki onkologicznej w Polsce.

Co zmienił pakiet onkologiczny? Wyniki II edycji badania - 2015/16


Na przełomie 2015/16 roku łączny, realny czas oczekiwania od podejrzenia do rozpoczęcia leczenia onkologicznego wyniósł 74 dni (10 tygodni 4 dni). Między przełomem 2014/15 roku a przełomem 2015/16 roku czas oczekiwania dla ogółu pacjentów skrócił się o 3 dni. W badaniu odnotowano skrócenie czasu oczekiwania dla pacjentów, którzy otrzymali kartę DiLO na jednym z etapów ścieżki. Natomiast dla pacjentów, którzy nie otrzymali karty, czas oczekiwania wydłużył się o 8 dni.

 

Pełne wyniki II edycji badania PDF


Wyniki I edycji – 2014/15

Przed wejściem w życie pakietu onkologicznego czas oczekiwania od  podejrzenia choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia wynosił 77 dni. Na ten czas składało się 41 dni poświęconych na diagnostykę oraz 36 dni na wdrożenie terapii. W limicie 9 tygodni, pierwotnie zakładanym w pakiecie na rozpoczęcie leczenia onkologicznego, mieściło się 40% ankietowanych. Około 22% pacjentów decydowało się na skorzystanie z prywatnych konsultacji i badań diagnostycznych.

 

 

Pełne wyniki pierwszej edycji badania PDF

 

W piewrszej edycji badania wzięło udział 1300 pacjentów. Przeprowadzono je za pomocą ankiety, wywiadu oraz analizy historii choroby pacjenta. Było to pierwsze tak duże badanie analizujące czas oczekiwania na leczenie dla pacjentów onkologicznych.


Czas oczekiwania jest jednym z czynników wpływających na efektywność leczenia onkologicznego. Wiele systemów opieki onkologicznej wprowadziło limity - maksymalne dopuszczalne czasy oczekiwanie na zdiagnozowanie i wdrożenie terapii u pacjentów, u których wykryto chorobę nowotworową. Takie rozwiązanie wprowadza równiez pakiet onkologiczny.