Polish RTDS

Analiza historii leczenia radioterapeutycznego w oparciu o dane pozyskiwane bezpośrednio z akceleratorów liniowych. Projekt pilotażowy realizowany we współpracy z brytyjskim NHS w 3 ośrodkach leczenia radioterapeutycznego w Polsce.

Celem projektu jest sprawdzenie kompatybilności narzędzia stosowanego w ramach projektu RTDS z systemami stosowanymi w polskich ośrodkach leczenia onkologicznego.

Model

Zaawansowane narzędzie analityczne pozwalające na przewidywanie liczby zachorowań na nowotwory w nadchodzących latach, a także zasobów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb w tym obszarze.

Model będzie uwzględniał zmiany demograficzne, potrzeby pacjentów zależne od stadium zaawansowania choroby oraz koszty inwestycji w radioterapii.

 

Spodziewana publikacja: MAJ 2015