19.09.2021

KOSZTY HOSPITALIZACJI W RADIOTERAPII

160 269 824 zł – Tyle w 2012 roku wyniósł koszt związany z hospitalizacją pacjentów poddawanych radioterapii.

ROZWIŃ

160 269 824 zł

Tyle w 2012 roku wyniósł koszt związany z hospitalizacją pacjentów poddawanych radioterapii.  Lepsza organizacja opieki nad chorymi i przejście na tryb ambulatoryjny daje szanse na lepsze wykorzystanie tak znaczących środków.

Konieczność hospitalizacji pacjentów wynika po części z ograniczonego dostępu do leczenia radioterapeutycznego – różnice między poszczególnymi regionami są w tym zakresie znaczące. Dojazdy do daleko położonych ośrodków stanowiłyby problem dla wielu chorych.  Przy rezygnacji z hospitalizacji trzeba więc uwzględnić ewentualne koszty hosteli lub transportu dla chorych. Część pacjentów wymaga hospitalizacji ze względów medycznych. Istotne są również ograniczenia formalne.

Mimo to oszczędność dla systemu może sięgnąć nawet 85-90% kosztów ponoszonych obecnie na hospitalizację.

Wyliczenie przygotowane przez dr Margaret Gralińską.

Luty 2014

ZWIŃ