Fundacja Onkologia 2025 została powołana 31 marca 2014 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy.

Fundacja Onkologia 2025
Al. Sikorskiego 9B lok. 12D
02-758 Warszawa

Numer KRS: 0000506031
NIP: 701 042 17 93
Regon:147194846

 


 

STATUT FUNDACJI