ONKOLOGIA W CZASACH COVID-19

Jak pandemia zmieniła dostępność do opieki onkologicznej?

Wraz z rozwojem pandemii COVID-19 na świecie zaczęto zwracać uwagę na szczególną sytuację pacjentów chorych przewlekle – w tym pacjentów onkologicznych. Obawy dotyczyły zarówno konsekwencji zakażenia koronawirusem dla tej grupy pacjentów, jak i zaniechania diagnostyki i leczenia w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych. Gdy uwaga decydentów i opinii publicznej skupiała się na nowych przypadkach zakażeń koronawirusem, w cieniu pozostawała sytuacja wielokrotnie większej grupy pacjentów onkologicznych.

Zważywszy na to, jak poważne mogą skutki opóźnień w diagnostyce i rozpoczęciu leczenia, uznaliśmy za bardzo ważne zbadanie skali tego zjawiska w Polsce.

Badanie polegało na porównaniu liczby udzielonych świadczeń onkologicznych w roku 2019 i 2020. Zestawialiśmy dane z okresu przed i po ogłoszeniu pandemii oraz porównywaliśmy skalę zjawiska w województwach różniących się pod względem liczby odnotowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Punktem odniesienia dla danych z pierwszych pięciu miesięcy 2020 jest analogiczny okres w roku 2019.

Wyniki badania zamieszczamy w RAPORCIE