Zadaniem Fundacji Onkologia 2025 jest stworzenie platformy do debaty i współdziałania dla osób oraz instytucji zainteresowanych poprawieniem dostępności i efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

Uważamy, że debata publiczna na temat onkologii w Polsce cierpi z powodu deficytu faktów. Chcemy zmienić charakter tej dyskusji poprzez przedstawianie analiz i danych dotyczących: silnych i słabych stron systemu opieki onkologicznej w Polsce, oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na leczenie onkologiczne w Polsce i koniecznych przyszłych inwestycjach, rozwiązań stosowanych w krajach o najlepszych wynikach wyleczalności.

Zaproszenie do współpracy kierujemy do specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej, osób publicznych, osób prywatnych oraz firm i instytucji, które łączy chęć uczestniczenia w merytorycznej dyskusji na temat przyszłości modelu opieki onkologicznej w Polsce.

Fundacja jest organizacją non-profit.

więcej