Koordynatorzy opieki onkologicznej

badanie ankietowe

Funkcja koordynatora pacjenta onkologicznego pojawiła się formalnie w polskim systemie opieki wraz z pakietem onkologicznym. Koordynatora wyznacza się dla pacjenta po ustaleniu procesu terapeutycznego przez konsylium wielospecjalistyczne.

BADANIE
Celem badania było sprawdzenie jak w praktyce, po 4 latach funkcjonowania pakietu, realizowana jest funkcja koordynatora pakietu onkologicznego. Jak osoby, które pełnią tę rolę opisują swoją pracę, przygotowanie do niej, najważniejsze wyzwania i problemy.
Badanie zrealizowane zostało w oparciu o ankietę przekazaną po uprzednim kontakcie telefonicznym do koordynatorów pracujących w ośrodkach prowadzących leczenie onkologiczne.

KOORDYNATOR – KIM JEST I CO ROBI?
Dla 52% ankietowanych funkcja koordynatora jest jednocześnie podstawowym stanowiskiem pracy, na które zostali celowo zatrudnieni. Pozostałe 48% łączy tę funkcję z innymi obowiązkami. Najczęściej pracą pielęgniarki, pracownika administracji lub sekretarki medycznej.
Niemal wszyscy koordynatorzy mają w swojej codziennej pracy bezpośredni kontakt z pacjentem. Pomoc, jakiej udzielają pacjentom, dotyczy przede wszystkim aspektów praktycznych i organizacyjnych – informacji o planowanych badaniach i terapii. Ponad połowa ankietowanych koordynatorów deklaruje również wspieranie pacjentów w innych pozamedycznych aspektach związanych z chorobą nowotworową. Większość koordynatorów wiedzę na temat tego zawodu zdobywała na bieżąco, w toku realizacji zadań lub poprzez nieformalne kontakty z kolegami.

W odpowiedzi na otwarte pytanie o trudności zdecydowana większość odpowiedzi koncentrowała się na licznych problemach związanych z administrowaniem karty DiLO.

Szczegółowe wyniki badania wraz z komentarzem zawiera RAPORT (PDF)