Fundacja Onkologia 2025 powstał jako platforma debaty i współdziałania dla osób
i instytucji zainteresowanych poprawą opieki onkologicznej w Polsce. Poprzez badania i analizy przygotowane przez specjalistów zdrowia publicznego, medycyny i zarządzania tworzymy merytoryczną bazę do dyskusji o kształcie polskiej onkologii w nadchodzących latach.

 

NOWY RAPORT – ONKOLOGIA W CZASACH COVID-19

Jak pandemia zmieniła dostępność do świadczeń onkologicznych? Nowy raport przygotowany na bazie informacji udostępnionych przez 3 oddziały wojewódzkie NFZ podsumowuje zmianę w liczbie udzielonych świadczeń onkologicznych.

Więcej