Fundacja Onkologia 2025 powstał jako platforma debaty i współdziałania dla osób

i instytucji zainteresowanych poprawą opieki onkologicznej w Polsce. Poprzez badania i analizy przygotowane przez specjalistów zdrowia publicznego, medycyny i zarządzania tworzymy merytoryczną bazę do dyskusji o kształcie polskiej onkologii w nadchodzących latach.