Przegląd rynku świadczeń onkologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Porównanie wielkości i wartości świadczeń onkologicznych udzielanych w ramach kontraktu z NFZ przez 16 centrów onkologii w odniesieniu do pozostałych placówek udzielających świadczeń tego typu.

Wartość kontraktów na świadczenia onkologiczne w Polsce wyniosła:

w 2012 roku – 5,63 mld zł
w 2013 roku – 5,74 mld zł
Kontrakty 2013 r. w wybranych kategoriach

 

16 centrów onkologii

Pozostałe placówki

Radioterapia

70%

580 438 tys. zł

30%

253 706 tys. zł

Leczenie chirurgiczne

42%

262 236 tys. zł

58%

366 746 tys. zł

Chemioterapia

36%

798 718 tys. zł

64%

1 428 023 tys. zł

Opieka paliatywna

2%

6 765 tys. zł

98%

333 162 tys. zł

Diagnostyka

13%

129 005 tys. zł

87%

869 405 tys. zł

Świadczenia towarzyszące

30%

211 217 tys. zł

70%

501 532 tys. zł

 

Inne:

Wydatki NFZ na leczenie onkologiczne w 2012 r. – łącznie nowe przypadki podejrzane i potwierdzone – wyniosły 2,39 mld zł
Opracowane przez: Dane-i-Analizy.pl na podstawie danych NFZ

Luty 2014