RADA FUNDACJI

Organem statutowym Fundacji jest sześcioosobowa Rada, w której zasiada obecnie czterech członków niezależnych i dwóch reprezentantów fundatorów

Michał Rusiecki
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lubomir Jurczak
Partner Zarządzający, RTAventures

Marek Metrycki
Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

Prof. Sergiusz Nawrocki
Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

mec. Marta Sendrowicz
Partner w kancelarii Allen&Overy

Barbara Werchowiecka-Rusinek

 

ZESPÓŁ

Anna Andrzejczak
Prezes Zarządu Fundacji Onkologia 2025
Menedżer Projektów

anna.andrzejczak@onkologia2025.pl
+ 48 608 68 10 78

 

Ewelina Żarłok
Członkini Zarządu Fundacji Onkologia 2025
ewelina.zarlok@onkologia2025.pl

 

Karolina Osowiecka
Ekspert
karolina.osowiecka@onkologia2025.pl