RADA FUNDACJI

Najważniejszym organem statutowym Fundacji jest sześcioosobowa Rada, w której zasiada trzech członków niezależnych i trzech reprezentantów fundatorów

Michal Rusiecki
PRZEWODNICZĄCY RADY

Lubomir Jurczak
Partner Zarządzający, RTAventures

Marek Metrycki
Partner Zarządzający Deloitte w Polsce

Prof. Sergiusz Nawrocki
Onkolog, Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

mec. Marta Sendrowicz
Partner w kancelarii Allen&Overy

Barbara Werchowiecka-Rusinek
Prezes Zarządu Radiology Therapeutic Center Poland

 

ZESPÓŁ

Anna Andrzejczak
Prezes Zarządu Fundacji Onkologia 2025
Menedżer Projektów

anna.andrzejczak@onkologia2025.pl
+ 48 608 68 10 78

Karolina Osowiecka
Ekspert
karolina.osowiecka@onkologia2025.pl