Polacy oczekują szybkiej ścieżki dla pacjentów onkologicznych

Think-tank Onkologia 2025 we współpracy z agencją badawczą Millward Brown sprawdził stan poparcia społecznego dla propozycji ustawy stwarzającej „szybką ścieżkę” dla pacjentów onkologicznych. Przeprowadzone badanie pokazało, że Polacy bardzo dobrze rozumieją potrzeby osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Aż 91% respondentów poparło ułatwiony dostęp do diagnostyki i leczenia dla tej grupy pacjentów.

Badanie przeprowadzone przez Millward Brown na zlecenie fundacji miało na celu przede wszystkim zdiagnozowanie poparcia dla „szybkiej ścieżki”, czyli ułatwionego dostępu do diagnostyki i lekarzy specjalistów dla pacjentów onkologicznych.

Bardzo wysoki okazał się stan zrozumienia społeczeństwa dla osób cierpiących na ciężkie choroby. Wśród grup pacjentów, którzy powinni mieć dostęp do „szybkiej ścieżki”, ponad połowa respondentów (54%) wskazała spontanicznie cierpiących na choroby nowotworowe. Badanie pokazało również, że aż 9 na 10 Polaków ma świadomość tego, jak bardzo ważny w diagnostyce i leczeniu onkologicznym jest czas. Przyczyną tego może być również fakt, iż niemal połowa respondentów w ostatnich 5 latach miała w rodzinie lub gronie przyjaciół osoby chore onkologicznie.

Ogólnopolskie badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 27-29 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 1001 respondentów.

 

Wybrane pytania:

Czy uważa Pan/Pani, że osoby cierpiące na ciężkie choroby powinny mieć ułatwiony dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów, tzw. „szybką ścieżkę”?

83%  – Zdecydowanie tak

16%   – Raczej tak

Jakie grupy pacjentów Pana/Pani zdaniem powinny mieć stworzoną „szybką ścieżkę”, czyli ułatwiony dostęp do badań diagnostycznych i szybkiego rozpoczęcia leczenia?odpowiedzi spontaniczne, rekodowane

54% – Pacjenci onkologiczni

Czy popiera Pan/Pani projekt zmian do ustawy, wprowadzający szybszy dostęp do badań diagnostycznych i rozpoczęcia leczenia dla osób chorych na raka i u których podejrzewa się chorobę nowotworową?

91% – Tak

Czy słyszał Pan/Pani, że w przypadku chorób nowotworowych opóźnienie diagnozy i rozpoczęcia leczenia nawet o miesiąc zmniejsza szanse na wyleczenie i przeżycie pacjenta?

94% – Tak

 

Zobacz pełne wyniki badania