<< powrót

Zmiany w opiece onkologicznej. Propozycje ministerstwa zgodne z oczekiwaniami

W przekazanych do konsultacji aktach prawnych ministerstwa zdrowia pojawiły się rozwiązania w obszarze onkologii takie jak: stworzenie ścieżki pacjenta, wprowadzenie limitów czasowych na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia, promowanie lekarskich zespołów interdyscyplinarne ustalających schemat terapii. To rozwiązania powszechnie stosowane w krajach odnoszących sukcesy w leczeniu chorób nowotworowych.

Zapowiadane na marcowej konferencji przez ministra zdrowia zmiany w schemacie leczenia onkologicznego przybrały postać projektów aktów prawnych. Pierwsza analiza przedstawionych do konsultacji projektów pokazuje, że zawierają one najważniejsze rozwiązania, których wprowadzenie i upowszechnienie daje, zdaniem Think-tanku Onkologia 2025, szansę na poprawę jakości i dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce.

Z tych zmian najbardziej zadowoleni mogą być pacjenci. W ich interesie jest, by premiować jakość leczenia, którego jednym z elementów jest szybkie rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. – powiedział Mirosław Stachowicz, prezes Think-tanku Onkologia 2025. – To pierwsza próba postawienia potrzeb pacjenta na pierwszym planie.

Jak wynika z analizy systemów opieki onkologicznej przygotowanej przez EY na zlecenie Think-tanku Onkologia 2025 w krajach europejskich, które dobrze radzą sobie z jej organizacją, stosuje się rozwiązania takie jak: ścieżka pacjenta, limity czasowe na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia, ustalanie schematu leczenia przez interdyscyplinarne zespoły lekarskie.

Pierwsze wnioski z analizy pokazują, że warto iść w tym kierunku – powiedział Łukasz Zalicki, partner EY. – Takie rozwiązania zastosowały kraje, którym udało się w ostatnich latach poprawić wyleczalność w chorobach nowotworowych.

Zdaniem Think-tanku Onkologia 2025 istotne jest, że ministerstwo zdrowia przyjęło jako jedno z założeń maksymalne wykorzystanie zasobów istniejących w systemie, aby zwiększyć dostępność do diagnostyki i leczenia. Równie ważna jest próba poprawy efektywności wykorzystania środków finansowych przez zwiększenie udziału świadczeń ambulatoryjnych w radioterapii.

W opinii Think-tanku polska opieka onkologiczna wymaga w równym stopniu zmian w organizacji jak dofinansowania. Jednak dofinansowanie źle działającego systemu nie przyniesienie pozytywnych efektów dla pacjenta – słusznym wydaje się krok, by najpierw wprowadzić zmiany organizacyjne. Pozwoli to na bardziej efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na onkologię i rozpoznanie rzeczywistej skali potrzeb. Takich zmian wymaga cały system, onkologia jest jednak tym obszarem, w którym potrzebne są one najpilniej. Według prognoz, choroby onkologiczne mogą stać się w najbliższych latach pierwszą przyczyną zgonów.