<< powrót

Uwagi do "pakietu antykolejkowego"

W obszarze dotyczącym opieki onkologicznej, w ocenie Fundacji, projekt zawiera najważniejsze rozwiązania, których wprowadzenie i upowszechnienie daje szansę na poprawę jakości i dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce.

Projekt ma bardzo szeroki zakres. Dotyczy nie tylko rozwiązań, które mają skrócić kolejki i poprawić dostępność do świadczeń onkologicznych, ale też wprowadza dość istotne zmiany w NFZ, sposobie kontraktowania świadczeń i daje nowe, istotne kompetencje samorządom.

Fundacja pragnie zastrzec, iż pełna ocena niektórych przepisów projektowanej ustawy będzie możliwa dopiero po podaniu do publicznej wiadomości projektów aktów wykonawczych.  Poniżej przedstawiono uwagi dotyczące szczególnie istotnych i newralgicznych kwestii.

W obszarze dotyczącym opieki onkologicznej, w ocenie Fundacji, projekt zawiera  najważniejsze rozwiązania, których wprowadzenie i upowszechnienie daje szansę na poprawę jakości i dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce. Istotne jest, że przyjęto jako jedno z założeń maksymalne wykorzystanie zasobów istniejących w systemie, aby zwiększyć dostępność do diagnostyki i leczenia. W tej części Fundacja zwraca szczególną uwagę na rozwiązania, które stawiają pacjenta w centrum zainteresowania, premiują poprawę jakości i dostępności leczenia.

W części dotyczącej zmian administracyjnych jako główną wytyczną oceny przyjęto przejrzystość reguł, stworzenie możliwości dalszego rozwoju i usprawnień w ramach istniejących warunków rynkowych i finansowych oraz stabilność systemu.

Uwagi szczegółowe.