<< powrót

Skuteczna onkologia tu i teraz

W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie i rozpoczęcie leczenia zajmuje około 77 dni. Rocznie koszty związane z leczeniem onkologicznym pochłaniają 6,5 mld złotych, z czego co najmniej 1 mld złotych można by użyć bardziej efektywnie do leczenia pacjentów czekających w kolejkach.
Rok 2015 jest czasem niepowtarzalnej szansy na stworzenie systemu opieki onkologicznej w Polsce na światowym poziomie.

Problemy związane z wdrożeniem „pakietu” pokazują dobitnie, że wszelkie zmiany w systemie opieki onkologicznej w Polsce powinny mieć charakter ewolucyjny i być wprowadzane w oparciu o plan uwzględniający: ocenę sytuacji sprzed zmiany, jasno określone cele zmian, mierniki sukcesu i wskaźniki monitorujące postęp.

Niniejszy dokument jest zestawem tez do debaty publicznej. Celem tej debaty winno być uzgodnienie sposobów przebudowy systemu, które doprowadziłyby do radykalnej poprawy skuteczności opieki onkologicznej w Polsce w horyzoncie czasowym najbliższych 12-24 miesięcy, a także określenie, w oparciu o jakie mierzalne kryteria definiowany będzie sukces w tym obszarze.

Skuteczna onkologia Tu i Teraz. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16.
TEZY DO DYSKUSJI