<< powrót

WEBINAR - jakość w onkologii

Jakość jest jednym z deklarowanych celów reform w onkologii w ostatnich latach. Jak realnie wpłynąć na poprawę jakości opieki? Czy pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – najważniejszy projekt mający poprawić jakość, efektywność i bezpieczeństwo – przynosi oczekiwane rezultaty?

Dzięki sprawozdaniom za 2019 rok, udostępnionym w trybie dostępu do informacji publicznej, możemy zapoznać się z wynikami przedstawionymi przez ośrodki, a także z opinią NFZ na temat realizacji pilotażu.

Przedstawieniu koncepcji poprawy jakości w opiece onkologicznej i omówieniu wyników pilotażu na koniec 2019 roku poświęcone było webinarium (YOUTUBE).

W trakcie webinarium odnosiliśmy się dokumentów i materiałów:

SPRAWOZDANIA Z PILOTAŻU NA KONIEC 2019 ROKU (.zip)
– INFORMACJE PREZESA NFZ (.zip)

PREZENTACJA (PDF)
INFORMACJA PRASOWA (PDF)