<< powrót

Webinar - breast units w polsce

Diagnostyka i leczenie raka piersi powinna odbywać się w ośrodkach, które zapewniają wielospecjalistyczną, skoordynowaną opiekę. Dlaczego model opieki onkologicznej w ramach breast units powinien być upowszechniony? Jakie rezultaty w praktyce przynosi monitorowanie jakości w oparciu o standard i dane? Czym różni się rozwiązanie zaproponowane w zeszłym rok przez Ministerstwo Zdrowia od wytycznych towarzystw naukowych?


Prezentacja z webinaru (PDF)

Link – webinar na Youtube