160 269 824 zł – Tyle w 2012 roku wyniósł koszt związany z hospitalizacją pacjentów poddawanych radioterapii.

(więcej…)

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Diagnostyka i leczenie raka piersi powinna odbywać się w ośrodkach, które zapewniają wielospecjalistyczną, skoordynowaną opiekę. Dlaczego model opieki onkologicznej w ramach breast units powinien być upowszechniony? Jakie rezultaty w praktyce przynosi monitorowanie jakości w oparciu o standard i dane? Czym różni się rozwiązanie zaproponowane w zeszłym rok przez Ministerstwo Zdrowia od wytycznych towarzystw naukowych?

(więcej…)

Jakość jest jednym z deklarowanych celów reform w onkologii w ostatnich latach. Jak realnie wpłynąć na poprawę jakości opieki? Czy pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – najważniejszy projekt mający poprawić jakość, efektywność i bezpieczeństwo – przynosi oczekiwane rezultaty?

(więcej…)

Fundacja Onkologia 2025 wspiera koncepcję raportowania informacji o stopniu zaawansowania do NFZ

(więcej…)

Trwają prace nad systemowym rozwiązaniem dla kompleksowej opieki nad pacjentkami z rakiem piersi. Daje ono szansę na poprawę opieki nad tą grupą pacjentek. Kluczem jest standard postępowania i monitoring jego realizacji oraz skuteczny plan wspierający realną poprawę jakości.

(więcej…)

Środki przewidziane w projekcie nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych nie będą wystarczające na wymianę i zakup sprzętu w onkologii oraz realizację innych celów. Koordynacja inwestycji przez mapy potrzeb oraz promesy na kontrakt na świadczenia diagnostyczne i lecznicze są potrzebne do pozyskania środków spoza budżetu państwa. Bez dodatkowego finansowania w Polsce nie uda się osiągnąć przeżywalności chorych onkologicznie na średnim poziomie europejskim.

(więcej…)

Dotrzymanie terminów przewidzianych pakietem onkologicznym na realizację diagnostyki dla kilkudziesięciu tysięcy pacjentów oznacza, że „zieloną kartą” powinno być w przyszłości objętych możliwie najwięcej osób, u których podejrzewa się chorobę nowotworową. Aby tak się stało niezbędne jest usunięcie problemów związanych z funkcjonowaniem „zielonej karty” i nieprzystawalnością przepisów do standardów klinicznych.

(więcej…)

W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie i rozpoczęcie leczenia zajmuje około 77 dni. Rocznie koszty związane z leczeniem onkologicznym pochłaniają 6,5 mld złotych, z czego co najmniej 1 mld złotych można by użyć bardziej efektywnie do leczenia pacjentów czekających w kolejkach.
Rok 2015 jest czasem niepowtarzalnej szansy na stworzenie systemu opieki onkologicznej w Polsce na światowym poziomie.

(więcej…)

W obszarze dotyczącym opieki onkologicznej, w ocenie Fundacji, projekt zawiera najważniejsze rozwiązania, których wprowadzenie i upowszechnienie daje szansę na poprawę jakości i dostępności do leczenia onkologicznego w Polsce.

(więcej…)